Mokro nanošenje materijala
Suho nanošenje materijala