Servis opreme Wagner

Uz naš široki asortiman opreme Wagner nudimo i usluge:

 • popravka Wagner opreme
 • kompletan redovni servis

PROCEDURA SERVISIRANJA

Nakon što zaprimimo neispravnu opremu stranka dobiva potvrdu da je oprema zaprimljena i dužna je čuvati dok oprema ne bude pokupljena.
Ukoliko stranka ne može osobno dostaviti opremu možemo organizirati kurirsku službu za prikupljanje i dostavu opreme na njen trošak.

Servis se sastoji od pregleda, dijagnostike kvara i procjene troška popravka te se obavještava stranku o istom da odluči želi li opremu popravljati ili ne.

Kad je oprema popravljena, stranka se obavještava da je oprema spremna za preuzimanje.

Prilikom preuzimanja opreme stranka je dužna podmiriti sva dugovanja koja se odnose na obavljeni servis.

KONZULTANTSKE (SAVJETNIČKE) USLUGE

Konzultacije

Opis usluga:

 • nadzor ugradnje linija za lakiranje i nanošenje praha
 • savjetovanje u komunikaciji s dobavljačem u pogledu tehnoloških pitanja
 • edukacija osoblja
 • uvođenje osoblja u rad
 • transfer znanja
 • analiza tehnoloških rješenja
 • pregled kompletnosti dokumentacije
 • izrada plana i procedura za održavanje
 • prilagodba uputa na hrvatskom jeziku u formi skripte
 • praćenje rada linije nakon primopredaje u jamstvenom roku


Prethodno se s naručiteljem usluga savjetovanja dogovaraju obaveze naručitelja i ponuditelja, cijena konzultantskog (savjetničkog) posla utvrđuje se prema predmetu i sadržaju rada, te utrošenog vremena konzultanta.
Posebni troškovi koji se javljaju tijekom realizacije posla (putni troškovi, troškovi smještaja i drugi materijalni troškovi) izvan su uobičajenih okvira te se ugovaraju zasebno.

Mokro nanošenje materijala

Suho nanošenje materijala